meď povrly se mění na

povrly copper industries

Rádi bychom Vám tímto oznámili, že naše společnost, dříve zapsaná v obchodním rejstříku jako Měď Povrly a.s., změnila k 1. 10. 2022 svůj název – obchodní firmu.

Vezměte prosím výše uvedenou změnu na vědomí s tím, že nyní bude naše společnost označována, jak následuje:

Povrly Copper Industries a.s., se sídlem Mírová 63, 403 32 Povrly, IČO 49903039, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 508. Výše popsaná změna názvu – obchodní firmy nemá vliv na platné smluvní vztahy a naše společnost pokračuje nadále ve své činnosti beze změn souvisejících se změnou názvu – obchodní firmy.

Připravujeme nové webové stránky společnosti.

povrly copper industries
povrly copper industries

Klientská zóna

Klientská zóna je nadstandardním nástrojem pro naše významné obchodní partnery (nákup surovin / prodej výrobků). Slouží k online sledování a fixaci cen na LME (London Metal Exchange) a FX (Foreign Exchange). Cenová data o vývoji cen jsou distribuovány našim partnerům v 1-minutových intervalech.

V rámci klientské zóny jsou dále přístupné veškeré obchodní informace, tj. faktury, dodací listy, atesty, prodejní objednávky, nákupní objednávky, stavy skladů, přehled dodaných výrobků apod.

Pro možnost získání přístupového jména a hesla kontaktujte prosím obchodní oddělení společnosti METALIMEX a.s.

Přihlásit se

Kariéra

Povrly Copper Industries a.s. je česká výrobní společnost, která se ve zpracovatelském průmyslu mědi a mosazi pohybuje již více než 100 let. Hledáme pracovníky, kteří ctí tradice, ale současně podněcují inovace a změny. U budoucích zaměstnanců požadujeme především odborné znalosti, zručnost, chuť pracovat a poctivost.

Seznam volných pozic
povrly copper industries

Informace o dotacích eu

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Výzkum a vývoj technologie výroby
Výzkum a vývoj komplexní technologie výroby stabilních nábojových polotovarů
Povrly Copper Industries a.s. - Digitální podnik
Obnova cirkulačního chladicího okruhu včetně vybudování nové úpravny vody

Kontakt

Povrly Copper Industries a.s.

Adresa:

Mírová 63
403 32 Povrly
Česká republika

Obchodní údaje:

IČO: 49903039
DIČ: CZ49903039

Kontakty:

Vrátnice: +420 475 315 111 a +420 475 315 222
Sekretariát: +420 475 315 123

Email: info@pci.cz